Monday, August 24, 2009

Дагуурын Шинэс Нөхөрлөл 3-р байранд шалгарлаа

Дагуурын Шинэс Нөхөрлөл 3-р байранд шалгарлаа

Зэрлэг Амьтдыг Хамгаалах Нийгэмлэг (WCS)-ийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар, Дорнод Монголын нутгийн иргэдийн байгаль хамгаалах холбоотой хамтран 2006 оноос холбооны гишүүд нөхөрлөлүүдийн ур чадвар, дотоод нөөцийг бэхжүүлэхээр цуврал сургалт, уулзалт ярилцлагуудыг зохион байгуулсан билээ. Үүний нэг үр дүн болох Дагуурын Шинэс нөхөрлөл өнгөрсөн 6-р сард Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Тусгай хамгаалалттай нутгийн Удирдлагын газар, Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-ийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газраас зарласан "Монгол улсын Тусгай Хамгаалалтай газар нутагт хэрэгжүүлж буй хамтын ажиллагааны ШИЛДЭГ ТУРШЛАГА" уралдаанд 3-р байранд шалгарсан байна.


Дагуурын Шинэс нөхөрлөл нь 2003 онд байгууллагдсан 10 өрхийн 45 хүний бүрэлдэхүүнтэй, ахлагчаар нь Б. Дамдиндорж ажилладаг. Сумын засаг даргатайгаа 10000 га газрыг хамгаалахаар гэрээ хийсэн. Байгаль хамгаалах үйл ажиллагаа нь:
 • Үлийн цагаан оготнотой тэмцэхээр биологийн арга (талын бүргэд, шонхор г.м махчин шувуудад суух үүр) хэрэглэн оготны тоо толгой багассан
 • Тарвага хамгаалах, түүний тоо, толгойн мониторинг өрх бүр хийх
 • Тухайн газар нутагтай байгаль орчин, зэрлэг амьтдыг хамгаалах тухай танилцуулах, сурталчилгааны самбар байгуулах
 • Усны эх үүсвэр, булаг шандыг хамгаалах
 • Хуурайшил ихтэй үед түймрийн эргүүл хийх
зэрэг байгаль хамгаалах үйл ажиллагааны үндсэн төлөвлөгөөтэй ажилладаг байна.


Wednesday, April 29, 2009

Proceedings for April 2008 Workshop Available

The Proceedings for the April 2008 workshop, "Community Based Wildlife Conservation in Mongolia: Successes and Lessons Learned" are available in pdf format on the Wildlife Conservation Website at http://www.wcs.org/globalconservation/Asia/177487/46613196?preview=&psid=&ph=class%252525252525252525253DAWC-14877272

OR go to http://www.wcs.org/Mongolia and click on "Mongolia Program Reports"

Thursday, March 19, 2009

Байгаль Орчны Шинэчлэл төсөл-2 СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

Байгаль Орчны Шинэчлэл төсөл-2

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН

Нидерландын Вант Улсын Засгийн Газрын Итгэлийн Сангийн дэмжлэгээр Монгол Улс дахь байгаль орчны засаглалыг бэхжүүлэх, хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн менежментийг сайжруулах зорилгоор Дэлхийн Банк болон Монгол Улсын Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын Яам хамтран “Байгаль Орчны Шинэчлэл–2” төслийг хэрэгжүүлж байгаа билээ. 2007- 2010 онд хэрэгжих энэхүү төслийн 2009 онд хэрэгжих жижиг төслийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийг “Орон нутаг дахь байгаль орчны менежментийг бэхжүүлэх нь” үндсэн чиглэлийн доор зарлан явуулж, Монголд бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж байгууллага болон хувь хүмүүсийг төлөөлсөн 579 оролцогч оролцсоноос 35 төсөл шалгарсан болно. Шалгарсан төслүүдийг танилцуулбал (PDF) :

Төсал хэрэгжүүлэгч

Төслийн нэр

Төсөв /ам.доллар/

Монголын байгаль орчныг хамгаалах оюутан залуучуудын холбоо

Хамтлаг нөхөрлөлүүдийн байгаль хамгаалах хөтөлбөр, менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах, сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх

6,000

У.Лигаа ахлагчтай эрдэмтэдийн баг

Иргэдийн нөхөрлөл хамтлагуудын экологийн боловсролыг дээшлүүлснээр ховор ургамлын нөөц баялгийг хамгаалах нь: Монгол орны ховор ургамлын зурагт лавлах

13,000

Ж.Даваабаатар ахлагчтай баг

Орон нутагт иргэдийн хамтын оролцоотойгоор газар ашиглалтын төлөвлөгөө боловсруулах шинэ аргачлал боловсруулж нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэх

13,500

Л. Энхжин

"Манай нутаг" нээлттэй теле-хэлэлцүүлэг

10,000

Байгаль орчны үнэлгээ эрхлэгчдийн холбоо

Баруун бүсийн тулгуур төв-Улиастай, Ховд хотуудын хог хаягдлын мастер төлөвлөгөө боловсруулах

13,150

Амин хорвоо ТББ

Байгаль хамгаалагч сэтгүүл

3,000

Боловсролын хамтын ажилгааны нийгэмлэг

Сонсголын бэрхшээлтэй залуучуудын экологын боловсрол

10,540

Монголын Тарвага Хамгаалах Нийгэмлэг

Монгол Улсын тарвага хамгаалалын өнөөгийн байдал, цаашид түүний нөөцийг нутгийн иргэдэд тулгуурлан тогтвортой ашиглах, хамгаалах арга зам

14,465

Иргэдийн экологийн боловсрол сан

Малчдад түншилсэн байгаль хамгаалал ба бэлчээрийн мониторинг

10,667

Мэргэжлийн боловсрол сургалтын зөвлөгөө өгөх төв

Байгаль хамгаалагчдын сургалтын иж бүрэн хөтөлбөр стандарт боловсруулах

11,700

Хөдөөгийн эмэгтэйчүүдийн хөгжлийг дэмжих сангийн Дархан уул аймгийн салбар зөвлөл

Цэвэр агаар-эрүүл орчин

9,984

Аялал жуулчлалын боловсрол, сургалт, судалгааны төв

Орон нутгийн аялал жуулчлалын ногоон гэрчилгээжүүлэлт

8,600

Б.Одсүрэн ахлагчтай судлаачдын баг

Туулын уснаас ундаалж болох уу

8,255

Б.Мөнхбаяр ахлагчтай баг

Хэнтий аймгийн ойн нөхөрлөлүүдийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх сургалт үйлдвэрлэлийн төсөл

7,995

МБОХолбооны Өмнөговь аймаг дахь салбар зөвлөл

Гэгээн Говь

10,030

Г.Дашчирэв

Шахмал түлшнй сургалт

1,480

Ж.Билэгсайхан ахлагчтай баг

Иргэдийн нөхөрлөл, засаг захиргааны хамтын оролцоотойгоор тул загасыг үржлийн үед хамгаалах нь

4,860

Ашигт ургамал сан ТББ

Малчдын экологийн боловсрол, бэлчээр ашиглалт:иргэдийн нөхөрлөл хамтлагуудад зориулсан гарын авлага

5,865

Дорнод Монголын Нутгийн Иргэдийн Байгаль Хамгаалах Холбоо

Малчдын нөхөрлөл байгуулахад зориулсан гарын авлага

5,900

Б.Мижиддорж ахлагчтай судлаачдын баг

Говийн бүсийн байгаль хамгаалагчдын гарын авлага боловсруулах

5,970

Байгаль хамгаалахад туслах шүхэрчдийн холбоо

Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх тэмцэх арга

7,000

Д.Суран

Хилээр гарч буй байгалийн ургамал, түүний эд зүйлийг хянаж шинэчлэх үлгэрчилсэн гарын авлага

9,170

Биосфера байгаль орчны зөвлөх компани

"Байгаль хамгаалагчийн лавлах" ном

9,180

Я.Адъяа

Бүс нутгийн байгаль хамгаалагчийн сургалтын хөтөлбөр ба гарын авлага

11,400

Б.Баатар ахлагчтай орон нутгийн иргэдийн хамтлаг

Сэрүүн нуурыг хамгаалах

1,867

Д.Бадамханд

Нигүүслэл ба байгаль хамгаалал

2,575

Гэгээрэл, Хөгжил, Дэвшил төв

Түйн гол-бидний ирээдүй

3,168

Монголын байгаль орчныг хамгаалах холбооны Говь-Алтай дахь салбар зөвлөл

Байгаль хамгаалагчдын чадавхижуулах нь

4,789

Ж.Баярмаа

Хогтой тэмцэцгээе

4,997

Н. Хизатхан

Ард иргэдийн оролцоотойгоор байгаль орчноо хамгаалж гэмт хэргээс урдчилан сэргийлэх нь

5,600

ШУТИС-Ой модны сургалт судалгааны хүрээлэн

Ойн нөхөрлөлийн гарын авлага

5,821

Хумбагай ахлагчтай баг

Хараа голын хамгаалалт

6,177

Ж. Хумаажаа

Алтайн өвөрговийн бүс нутгийн байгаль орчныг хамгаалахад сургууль иргэдийн оролцоог идэвхижүүлэх

6,807

Б.Одончимэг ахлагчтай баг

Байгаль хамгаалагчдын чадавхийг сайжруулах нь

12,049

Баянгол нөөцийн хөгжил ТББ

Байгалийн бэлчээрийн менежмент

14,860

Sunday, May 25, 2008

Community Based Wildlife Conservation Workshop Summary : Нөхөрлөлд түшиглэсэн байгаль орчин ба зэрлэг амьтдыг хамгаалах уулзалтын хураангуй

The Wildlife Conservation Society Mongolia Program hosted a workshop on "Community Based Wildlife Conservation in Mongolia: Successes and Lessons Learned" from April 16th to 17th, 2008. The proceedings are being drafted, however, bleow please find a draft of the outcomes from the workshop.

Summary of Workshop Outcomes
The following is a summary of the advice and thoughts offered by participants during breakout sessions and group discussions:

 1. Education and training are very important for effective community based wildlife and natural resource monitoring, management and protection.

a. When community partnerships are provided with useful information and are taught basic ecology and conservation concepts, they become more interested and active in natural resource conservation and are more likely to effectively manage their natural resources.

b. During past experiences, any training (i.e. for wildlife monitoring, species identification, management plan writing, wildlife protection, pasture management, etc.) has increased interest and motivated communities to take action.

 1. Exchange between community partnerships is useful (all participants supported the idea of a community exchange program).

a. Horizontal exchange among community partnerships is an effective method of education and information sharing; exchanging lessons learned.

b. Representatives from newly-formed groups should visit experienced/successful groups.

c. Representatives from community partnerships in similar eco-regions should visit each other.

 1. It is important to monitor the status of wildlife and natural resources in community-managed areas.

a. Volunteer rangers (and soum inspectors and PA rangers) need more training regarding wildlife and natural resource monitoring

b. Natural resource monitoring and management training lead to more active, dedicated volunteer rangers and community partnerships.

 1. Often community partnerships are only motivated by funding offered by international NGOs and are, therefore, not sustainable.

a. Organizations need to investigate a community’s inherent interest in, and motivation for, natural resource conservation in their community-managed areas, and work only with those groups that are highly self-motivated.

b. Community partnerships need careful direction if they are given funding to ensure that funds are used to fulfill the project goals and objectives.

c. Community partnerships often forget the greater goal of their activities and need to be reminded that their goal is natural resource conservation.

 1. There is a need to improve or revise the current legislation regarding community partnerships because there are many gaps and ambiguities in the current laws.

a. Local governments often do not understand the law or know about recent additions.

b. Community partnerships are not recognized under the current law on pasture.

 1. Community partnerships face many problems and threats regarding wildlife and natural resources and need support from international NGOs and government.

a. Local governments need more training about environmental legislation.

 1. Community partnerships need more incentives (through legislation) to manage and protect the natural resources in their areas.
 2. It is important to advertise the successes of community partnerships regarding natural resource conservation.

a. Media – newspaper articles, TV shows, newsletters

Wednesday, April 23, 2008

Web 2.0 Based Conservation in Mongolia

The Wildlife Conservation Society's Mongolia Program Office has teamed up with the American Center for Mongolian Studies Library to create this blog as a tool for Community-based Wildlife Conservation in Mongolia. Blogs are a major part of the "Web 2.0 revolution" that you may have heard about in the media. What Web 2.0 means in a practical sense is using web-based technologies in innovative and dynamic ways to communicate across distances and time at unprecedented levels. Blogs allow individuals to become author and publisher at the click of the mouse, and interactive applications allow a community of readers to comment on articles, post their own thoughts, and share information freely.

The Wildlife Conservation Society in Mongolia will work with its local partners to extend the functionality of this blog to allow a community forum for individuals and organizations interested in conservation efforts in Mongolia. Be sure to subscribe to this blog, bookmark it, or check back frequently to see how this community resource has grown.